Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 16.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 10.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 16.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-21, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-12, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Teātra ielā 3, Liepājā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.3.  2020-VSS-20, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.4.  VSS-29
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Eiropas Universitāšu iniciatīvā apstiprināto alianšu īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2020.gadam, kur partneri ir Latvijas augstākās izglītības iestādes"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2020-VSS-30, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aizkraukles profesionālās vidusskolas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2020-VSS-27, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija       
1.7.  2020-VSS-13, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2020-VSS-14, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2020-VSS-15, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.173 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1. pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2020-VSS-16, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.664 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2020-VSS-17, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2020-VSS-18, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi"""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2020-VSS-19, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2020-VSS-28, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2020-VSS-22, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija       
1.16.  2020-VSS-23, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumos Nr.446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2020-VSS-24, MK rīkojuma projekts  Par valsts nekustamā īpašuma "Čiekurkalte" Banoņejā, Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā, nodošanu Ciblas novada pašvaldības īpašumā  Zemkopības ministrija       
1.18.  2020-VSS-25, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.392 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2020-VSS-26, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniecības ražotājiem"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-835
TA-2471 
Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā"  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  V.Lipskis N.Freibergs I.Pilmanis L.Rituma R.Vesere  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-38
TA-2468 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""  Kultūras ministrija  D.Vilsone (Kultūras ministrija)  J.Dambis S.Šķiltere I.Dundure  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-767
TA-2470 
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija  D.Vilsone (Kultūras ministrija)  V.Reitere E.Vidriks L.Zommere D.Kotzeva   Izskatīts VSS 
2.4.  VSS-264
TA-3 
Informatīvais ziņojums "Par numerācijas resursu maksājumu un nepieciešamību iedalīt numerācijas resursus lietu internetam un mašīnas-mašīnas sakaru pakalpojumiem"  Satiksmes ministrija  Z.Kanberga (Satiksmes ministrija)  J.Linkeviča I.Mantiņš J.Miķelsons A.Čerņakovs Neimarks D.Neimane I.Smirnova I.Petrovs D.Bankoviča J.Krievs J.Lauks  Izskatīts VSS 
2.5.  VSS-366
TA-2506 
Informatīvais ziņojums "Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  E.Cīrulis A.Vārslavs  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu