Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 6.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 31.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 6.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-71, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vētraine" Jaunalūksnes pagastā, Jaunalūksnes novadā pirkšanu valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-72, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Celmiņi" Rembates pagastā, Ķeguma novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2020-VSS-73, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada domei dzīvojamās mājas un dzīvokļu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā remontdarbu veikšanai un aprīkošanai ar iekārtām"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2020-VSS-94, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2020-VSS-95, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2020-VSS-96, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2020-VSS-97, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2020-VSS-68, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.936 "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu""  Finanšu ministrija       
1.9.  2020-VSS-69, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rožu ielā 7A, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2020-VSS-89, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zvejnieku alejā 4, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Iekšlietu ministrija       
1.11.  2020-VSS-90, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2020-VSS-91, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2020-VSS-92, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2020-VSS-80, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2020.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"   Kultūras ministrija       
1.15.  2020-VSS-81, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma V" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020" ietvaros"  Kultūras ministrija       
1.16.  2020-VSS-82, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pieminekļu, piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi"  Kultūras ministrija       
1.17.  2020-VSS-83, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sabiedrības integrācijas fonda nolikums"   Kultūras ministrija       
1.18.  2020-VSS-84, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" īpašumā esošo akciju sabiedrības "Kurzemes Radio" kapitāla daļu pārdošanu"  Kultūras ministrija       
1.19.  2020-VSS-74, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2020-VSS-75, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2020-VSS-76, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "P68" Daugavpils novadā, Skrudalienas pagastā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  VSS-77
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumos Nr.423 "Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2020-VSS-78, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2020-VSS-79, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2020-VSS-93, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2020-VSS-98, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par vides trokšņa regulējumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2020-VSS-85, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2020-VSS-86, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2020-VSS-87, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2020-VSS-88, Likumprojekts  Likumprojekts "Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums"  Zemkopības ministrija       
1.31.  VSS-99
 
Informatīvais ziņojumus "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
1.32.  2020-VSS-70, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Valsts kanceleja       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1164
TA-98 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi""  Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)  I.Bārtule A.Grigule J.Beikmanis  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

3.2.    Par Ministru kabineta darba organizēšanu vasarā    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu