Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 27.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 21.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 27.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-185, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Nolīgumu par divpusēju ieguldījumu līgumu izbeigšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2020-VSS-161, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā""  Kultūras ministrija       
1.3.  2020-VSS-162, Plāna projekts  Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2020.gadam"  Kultūras ministrija       
1.4.  2020-VSS-163, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.5.  2020-VSS-164, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"   Satiksmes ministrija       
1.6.  2020-VSS-165, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi un valsts vietējā autoceļa V36 Juglas papīrfabrikas ciems – Ulbroka krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.7.  VSS-166
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2020-VSS-167, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"   Satiksmes ministrija       
1.9.  2020-VSS-184, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra noteikumos Nr.723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis""  Tieslietu ministrija       
1.10.  2020-VSS-175, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība, tiem izvirzāmās prasības un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.11.  2020-VSS-176, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nelikumīgi izmantoto zivju ieguves rīku iznīcināšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.12.  2020-VSS-177, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  VSS-178
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumos Nr.496 "Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2020-VSS-179, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2020-VSS-180, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2020-VSS-181, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2020-VSS-182, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2020-VSS-183, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.519 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2020-VSS-168, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2020-VSS-169, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2020-VSS-170, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2020-VSS-171, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2020-VSS-172, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1035 "Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai""  Zemkopības ministrija       
1.24.  VSS-173
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Linezera ielā, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2020-VSS-174, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-176
TA-199 
Informatīvais ziņojums "Par Daugavas stāvkrasta eroziju Pļaviņu pilsētā Lielā Krasta ielā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere S.Bērziņa A.Lukss  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu