Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 5.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 28.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 5.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-186, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija       
1.2.  2020-VSS-187, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"   Finanšu ministrija       
1.3.  2020-VSS-197, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Plesņevu"  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2020-VSS-198, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 41, Liepājā pārdošanu"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2020-VSS-199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Jansu novērošanas torni"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2020-VSS-189, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2020-VSS-190, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2020-VSS-191, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  VSS-204
 
Informatīvais ziņojums "Par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi"   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2020-VSS-188, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas kārtība"  Kultūras ministrija       
1.11.  2020-VSS-192, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils segas pastiprināšanas (pārbūves) projekta īstenošanai"   Satiksmes ministrija       
1.12.  2020-VSS-193, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rūsiņa ielā 1, Rīgā, daļas pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2020-VSS-194, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 19.maija noteikumos Nr.243 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.14.  VSS-203
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.281 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2020-VSS-200, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Tieslietu ministrija       
1.16.  VSS-201
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-202
 
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"   Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2020-VSS-195, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.19.  2020-VSS-196, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1261
TA-270 
Likumprojekts "Militārās disciplināratbildības likums"   Aizsardzības ministrija  S.Vistiņa (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-11
TA-246 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  M.Podvinska S.Ālmane I.Bērziņa U.Rūbežnīks Ģ.Mālnieks A.Lapiņš  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

3.2.  SAN-32
 
(iekļauts papildus) Par normatīvo aktu tulkojumiem  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija  S.Armagana I.Brīnuma Z.Pērkone M.Baltiņš E.Šimiņa–Neverovska L.Stauvere   

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu