Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 12.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 6.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 12.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-212, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-226, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2020-VSS-213, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem"  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2020-VSS-214, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020.gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2020-VSS-227, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2020-VSS-228, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2020-VSS-205, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ģerboņu likumā"   Kultūras ministrija       
1.8.  2020-VSS-206, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" reorganizāciju un pievienošanu Valsts sociālās aprūpes centram "Zemgale""  Labklājības ministrija       
1.9.  2020-VSS-207, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1242 "Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" nolikums""   Labklājības ministrija       
1.10.  2020-VSS-208, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 5.novembra noteikumos Nr.518 "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""  Labklājības ministrija       
1.11.  2020-VSS-209, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""  Labklājības ministrija       
1.12.  2020-VSS-210, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.766 "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem""  Labklājības ministrija       
1.13.  2020-VSS-211, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.780 "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un viņu ģimenes locekļiem""  Labklājības ministrija       
1.14.  2020-VSS-215, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par dzelzceļa drošību"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2020-VSS-216, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Krāslavas novadā nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2020-VSS-217, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga-Saldus pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2020-VSS-218, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2020-VSS-219, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2020-VSS-220, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra noteikumos Nr.92 "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2020-VSS-221, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2020-VSS-222, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par dzelzceļa savstarpējo izmantojamību"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2020-VSS-223, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā paziņo lēmumu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, ja transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, vai par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2020-VSS-229, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteikumos Nr.14 "Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2020-VSS-224, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2020-VSS-225, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Inčukalna novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-789
TA-265 
Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)  J.Vonda M.Rāzna  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-34
 
Par kompetenču sadali saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa Direktīvas 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām ieviešanu  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija  E.Celmiņa E.Šimiņa–Neverovska M.Čevers D.Brūklītis N.Freibergs  Izskatīts VSS 
3.2.    (iekļauts papildus) Par jautājumiem saistībā ar koronavīrusa izraisīto infekcijas slimību Covid-19    Veselības ministrija  I.Rudzīte   

Izskatīs VSS

Skatīt protokolu