Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 19.marta darba kārtība(Informējam, ka 2020.gada 19.marta Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 13.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 19.martā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-236, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziemeļu tuvā pievadstacija" Rembates pagastā, Ķeguma novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-237
 
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību koalīcijas operācijā "Sentinel" Hormuza šaurumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2020-VSS-251, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.16 Viesītes ielā 47, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-252
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krīvu ielā 11, Rīgā pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2020-VSS-253, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1.pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2020-VSS-230, Likumprojekts  Likumprojekts "Akciju atpirkšanas likums"  Finanšu ministrija       
1.7.  2020-VSS-231, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2020-VSS-232, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.9.  2020-VSS-233, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2020-VSS-234, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Rožu mājas", Centra ielā 2, Mērdzenē, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2020-VSS-235, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.12.  2020-VSS-239, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2020-VSS-240, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2020-VSS-254, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas delegācijas uzdevumu izpildi Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  VSS-241
 
Rīkojuma projekts "Par Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plānu 2020.gadam"   Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2020-VSS-238, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.17.  2020-VSS-248, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija       
1.18.  2020-VSS-249, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2020-VSS-242, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2020-VSS-243, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rūjienas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rūjas purva trase" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2020-VSS-244, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rūtu ganību gatve" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2020-VSS-245, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izmantošanai pārtikā aizliegtajiem augiem un augu daļām"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2020-VSS-246, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.124 "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2020-VSS-247, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Grīvas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2020-VSS-250, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zvejnieku nodarbināšanas kārtība uz zvejas kuģiem"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-658
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-675
TA-385 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija  T.Vectirāns (Satiksmes ministrija)  K.Godiņš  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-896
TA-346 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Tahogrāfa inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) darbības un uzraudzības un tahogrāfa papildu pārbaudes veikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  T.Vectirāns (Satiksmes ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu