Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 9.aprīļa darba kārtība (Informējam, ka š.g. 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 2.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 9.aprīlī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-305
 
Likumprojekts "Grozījums Streiku likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2020-VSS-306, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē"  Finanšu ministrija       
1.3.  2020-VSS-318, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas dalību Eiropas skolu tīklā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.4.  2020-VSS-319, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2020-VSS-307, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.6.  2020-VSS-313, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.637 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā" īstenošanas noteikumi""   Satiksmes ministrija       
1.7.  2020-VSS-314, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Apvedceļš A12" Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija       
1.8.  2020-VSS-315, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2020-VSS-316, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lidosta "Rīga"", Mārupes novadā, pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2020-VSS-308, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Veselības ministrija       
1.11.  2020-VSS-309, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""  Veselības ministrija       
1.12.  2020-VSS-310, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Veselības ministrija       
1.13.  2020-VSS-311, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.14.  2020-VSS-312, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.15.  2020-VSS-317, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā"  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu