Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 23.aprīļa darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 17.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 23.aprīlī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-343, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-344, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2020-VSS-342, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas valdības vienošanos par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību izbeigšanu"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2020-VSS-339, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Oficiālās statistikas portāla noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2020-VSS-340, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu"   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2020-VSS-341, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Inčukalna pazemes gāzes krātuve", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2020-VSS-328, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.500 "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.8.  2020-VSS-333, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2020-VSS-334, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi konceptuālajā ziņojumā "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2020-VSS-329, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2020-VSS-330, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Trīsstūris" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2020-VSS-331, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "TP 2055 Meža skola", Skolas ielā 5A, Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2020-VSS-332, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ciema ielā 8A, Rīgā, daļas pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2020-VSS-335, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras reformu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2020-VSS-336, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2020-VSS-337, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2020-VSS-338, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-58
TA-454 
Noteikumu projekts "Kredītinformācijas biroja datubāzē iekļaujamās ziņas par maksājumu saistībām"   Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  D.Brūklītis A.Šmukste G.Āboltiņš E.Pastars D.Dzērviniece  Izskatīts VSS 
2.2.  TA-203  Par Ministru kabineta 2019.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 1.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
2.3.  TA-571  Par Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.59 63.§) "Noteikumu projekts "Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa "Buļļu kāpas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu