Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 30.aprīļa darba kārtība (Informējam, ka š.g. 30.aprīļa Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 24.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 30.aprīlī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-357, Ziņojumi ES ministru sanāksmēm  Informatīvais ziņojums "Par institucionālo risinājumu Latvijas iesaistei Eiropas Savienības attīstības sadarbības finanšu instrumentu īstenošanā"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2020-VSS-345, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija       
1.3.  VSS-346
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""   Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2020-VSS-347, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Meiju ceļš 39A, Jelgavā, valstij piederošās ¼ domājamās daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2020-VSS-351, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.75 "Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2020-VSS-358, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2020-VSS-359, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.934 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2020-VSS-360, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Zinātnes padomes nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2020-VSS-348, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem"  Labklājības ministrija       
1.10.  2020-VSS-349, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" infrastruktūras sakārtošanu"  Veselības ministrija       
1.11.  2020-VSS-350, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai "Neatkarība Balt." bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"  Veselības ministrija       
1.12.  2020-VSS-355, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Gaujas nacionālā parka likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  VSS-356
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču konsolidāciju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2020-VSS-352, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2020-VSS-353, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.16.  2020-VSS-354, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā" Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai""  Zemkopības ministrija       
1.17.  VSS-361
 
Konceptuāls ziņojums "Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju"  Pārresoru koordinācijas centrs      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-203
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.281 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu