Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 14.maija darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 8.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 14.maijā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-390, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2020-VSS-370, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.75 "Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi""   Finanšu ministrija       
1.3.  VSS-388
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2020-VSS-371, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2020-VSS-372, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kreimenes", Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2020-VSS-386, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Uzņēmējvalsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu"  Kultūras ministrija       
1.7.  2020-VSS-373, MK noteikumu projekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija       
1.8.  2020-VSS-374, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"  Labklājības ministrija       
1.9.  2020-VSS-375, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""   Labklājības ministrija       
1.10.  2020-VSS-376, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienu pensiju likumā"  Labklājības ministrija       
1.11.  2020-VSS-377, Likumprojekts  Likumprojekrts "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Labklājības ministrija       
1.12.  2020-VSS-378, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu izdienu pensiju likumā"  Labklājības ministrija       
1.13.  2020-VSS-379, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Diplomātu izdienu pensiju likumā"  Labklājības ministrija       
1.14.  2020-VSS-380, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Prokuroru izdienu pensiju likumā"  Labklājības ministrija       
1.15.  2020-VSS-381, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā"  Labklājības ministrija       
1.16.  2020-VSS-382, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Labklājības ministrija       
1.17.  2020-VSS-383, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Labklājības ministrija       
1.18.  2020-VSS-384, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā"  Labklājības ministrija       
1.19.  2020-VSS-385, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.20.  2020-VSS-389, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2020-VSS-387, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo rīcību, lai sagatavotu priekšnosacījumus Eiropas Digitālo inovāciju centru izveidei Latvijas Republikā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumam, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027.gadam izveido Digitālās Eiropas programmu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  TA-800  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu