Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 28.maija darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 21.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 28.maijā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-431, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2020-VSS-432, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11.augusta noteikumos Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2020-VSS-419, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2020-VSS-420, Likumprojekts  Likumprojekts "Izslēdzošā ieskaita piemērošanas atvasināto finanšu instrumentu darījumos likums"  Finanšu ministrija       
1.5.  2020-VSS-421, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2020-VSS-422, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2020-VSS-423, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"   Finanšu ministrija       
1.8.  2020-VSS-424, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Maksātnespējas likumā"   Finanšu ministrija       
1.9.  2020-VSS-425, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 75, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2020-VSS-426, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Koku ielā 10, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2020-VSS-427, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 211B, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2020-VSS-428, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis", "Ķieģeļnīcā", Tomē, Tomes pagastā, Ķeguma novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.13.  2020-VSS-439, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2020-VSS-429, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā"   Labklājības ministrija       
1.15.  2020-VSS-436, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2020-VSS-437, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā 18, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2020-VSS-438, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"   Satiksmes ministrija       
1.18.  2020-VSS-433, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2020-VSS-434, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2020-VSS-435, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2020-VSS-430, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"  Valsts kanceleja       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1013
TA-903 
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)  K.Lore A.Ozola D.Vilkaste S.Ālmane A.Lapiņš I.Bērziņa O.Valkers M.Priede S.Sproģe  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-104
TA-836 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  L.Lejiņa (Izglītības un zinātnes ministrija)  S.Ālmane A.Lapiņš I.Bērziņa O.Valkers  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-34
 
Par kompetenču sadali saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa Direktīvas 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām ieviešanu  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.    Par Valsts sekretāru 2020.gada 6.februāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.6 35.§) "Par Ministru kabineta darba organizēšanu vasarā" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu