Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 9.jūlija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 9.jūlija Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 6.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 9.jūlijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-554, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-572, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par Trīs jūru iniciatīvas koordinācijas darba grupas izveidi"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2020-VSS-549, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi""  Finanšu ministrija       
1.4.  2020-VSS-550, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.5.  2020-VSS-551, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.6.  2020-VSS-567, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par šūnu apraides sistēmu un citām iespējamajām apziņošanas sistēmām, to ieviešanas un uzturēšanas izmaksām"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2020-VSS-552, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Rankas arodvidusskola", Skolas ielā 5, Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu bez atlīdzības Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2020-VSS-553, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Kultūras ministrija       
1.9.  VSS-562
 
Noteikumu projekts "Adopcijas reģistra noteikumi"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2020-VSS-573, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 6A, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2020-VSS-574, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Bērza mežs M", Zaubes pagastā, Amatas novadā nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2020-VSS-575, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2020-VSS-576, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 4A, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2020-VSS-563, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.401 "Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2020-VSS-564, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Kriminālprocesa likuma normu (kas stājās spēkā 2018.gada 1.septembrī), kas paredz vienkāršot kriminālprocesu, efektivitāti"  Tieslietu ministrija       
1.16.  VSS-565
 
Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2020-VSS-566, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu 2021.–2023. gadam"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2020-VSS-555, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nolietotu riepu apsaimniekošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2020-VSS-556, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2020-VSS-557, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūnija noteikumos Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2020-VSS-558, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība un nosacījumi pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdalei administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2020-VSS-559, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.858 ""Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2020-VSS-560, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 "Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu un automazgātavu izveidei un darbībai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2020-VSS-561, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2020-VSS-568, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra noteikumos Nr.98 "Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2020-VSS-569, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2020-VSS-570, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.oktobra noteikumos Nr.621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2020-VSS-571, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-952
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2019) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu