Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 6.augusta darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - 
direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Inita Pauloviča
Rīgā, 2020.gada 30.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 6.augustā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-658, Saeimas lēmumprojekts  Saeimas lēmuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Vidusjūras reģionā EUNAFOR MED IRINI"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-665, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2020-VSS-666, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2021.gada budžeta apstiprināšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2020-VSS-667, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2020-VSS-655, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2020-VSS-656, MK rīkojuma projekts  Rikojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vējloči", Lapmežciema pagastā, Engures novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  VSS-657
 
Informatīvais ziņojums "Par ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumu efektivitāti un ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2021.-2025.gadam"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2020-VSS-663, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  VSS-664
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2020-VSS-668, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 22.aprīļa noteikumos Nr.377 "Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2020-VSS-669, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2021.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2020-VSS-670, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2020-VSS-671, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Djomkins A", Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2020-VSS-672, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2020-VSS-673, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 371 "Braukšanas un maksas atvieglojumu noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2020-VSS-674, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 717 "Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2020-VSS-675, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2021. gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2020-VSS-676, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2020-VSS-659, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" projektu iesniegumu atklātā konkursa "Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2020-VSS-660, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 786 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2020-VSS-661, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2020-VSS-662, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīkla (EUGENA) izveidošanu"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2020-VSS-654, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Trauksmes celšanas likumā"  Valsts kanceleja       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-334
TA-1224 
Rīkojuma projekts "Grozījumi konceptuālajā ziņojumā "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā""  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)  M.Baltmanis  Izskatīts VSS 
2.2.  TA-1257  Rīkojuma projekts "Par Rīgas Doma padomes sastāvu"  Kultūras ministrija  D.Vilsone (Kultūras ministrija)    Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-436
TA-1199 
Noteikumu projekts "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Macuka (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
2.4.  VSS-98
TA-1240 
Informatīvais ziņojums "Par vides trokšņa regulējumu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-77
 
Par Ministru kabineta 2018.gada 20.marta sēdes protokollēmuma "Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"" (prot Nr.16 26.§) 5.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  S.Šķiltere G.Ozols  Izskatīts VSS 
3.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Izskatīts VSS
Skatīt protokolu