Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 13.augusta darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 6.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 13.augustā
plkst. 9:10 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-700, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns darbam ar diasporu 2021.–2023.gadam"'   Ārlietu ministrija       
1.2.  VSS-695
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.668 "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2020-VSS-696, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par rīcības plānu pasākumiem dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pilnveidošanai ekspluatācijas laikā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2020-VSS-697, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2020-VSS-698, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-699
 
Noteikumu projekts "Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi"   Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2020-VSS-677, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"  Finanšu ministrija       
1.8.  2020-VSS-678, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lokatori", Rojā, Rojas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2020-VSS-688, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2020-VSS-689, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Kaplavas pagastā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2020-VSS-690, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra noteikumos Nr.464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2020-VSS-681, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr.614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2020-VSS-701, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 23.novembra rīkojuma Nr.740 "Par Rīgas Doma padomes sastāvu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Kultūras ministrija       
1.14.  2020-VSS-679, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunslauņi", Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2020-VSS-680, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2021.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2020-VSS-685, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2020-VSS-686, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2020-VSS-687, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2020-VSS-691, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2019-2020.gada darba plāna ietvaros līdzfinansētā projekta "Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām" īstenošanu"  Veselības ministrija       
1.20.  VSS-692
 
Noteikumu projekts "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2020-VSS-682, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par grozījumu Ministru kabineta 2020.gada 4.marta rīkojumā Nr.91 "Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā" ietvaros izveidotās infrastruktūras nodošanu bez atlīdzības Satiksmes ministrijas valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2020-VSS-683, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Administratīvā centra, ciema vai pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2020-VSS-684, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumu Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2020-VSS-693, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2020-VSS-694, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-440
TA-1359 
Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu"  Finanšu ministrija  I.Šņucins (Finanšu ministrija)  K.Bāra S.Šķiltere P.Leiškalns  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-1233
TA-1302 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  K.Pommere L.Šileikiste S.Armagana   Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-430
TA-1523 
(iekļauts papildus) Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"  Valsts kanceleja  K.Vintiša (Valsts kanceleja)    Izskatīts VSS 
2.4.  TA-1521  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""  Valsts kanceleja  K.Vintiša (Valsts kanceleja)    Izskatīts VSS 
2.5.  TA-1522  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""  Valsts kanceleja  K.Vintiša (Valsts kanceleja)    Izskatīts VSS 
IV. Slēgtā daļa
3.1.  VSS-1189
TA-820 
Ierobežotas pieejamības informācija  Aizsardzības ministrija  M.Paškēvičs (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu