Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 17.septembra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 11.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 17.septembrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-767, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2020-VSS-768, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Pīlādžu ielā 6A, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.3.  2020-VSS-769, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Putnu ferma - 1", Ilūkstē, Ilūkstes novadā, nodošanu Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  VSS-770
 
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2020-VSS-771, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2020-VSS-772, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2020-VSS-773, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2020-VSS-774, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2020-VSS-775, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 28.jūlija noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2020-VSS-776, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2020-VSS-777, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2020-VSS-778, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2020-VSS-779, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Stacijas laukumā 2, Rīgā, pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2020-VSS-780, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2021.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2020-VSS-781, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības uzraudzības cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.16.  VSS-782
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2020-VSS-783, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus, pašvaldībām apvienojoties"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  VSS-784
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.378 "Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-785
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-786
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.329 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-787
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumos Nr.128 "Meliorācijas kadastra noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-788
 
Likumprojekts "Grozījumi Meliorācijas likumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2020-VSS-789, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.  SAN-159
 
(iekļauts papildus) Par INSPIRE direktīvas (Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā) ieviešanu Latvijā  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Bisenieks (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  G.Ozols Ā.Dzērvāns D.Andžāne  Izskatīts VSS 
IV. Slēgtā daļa
3.1.  TA-1711  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par informatīvā ziņojuma "Par ģeotelpisko informāciju, kuras publicēšana var radīt apdraudējumu valsts drošībai" izpildes gaitu"  Aizsardzības ministrija  J.Garisons (Aizsardzības ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu