Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 24.septembra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 18.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 24.septembrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-806, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2020-VSS-807, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna jaunas sistēmas izveidi"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2020-VSS-808, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200-20 "Vispārīgas prasības būvēm""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-809
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201–15 "Būvju ugunsdrošība"""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-810
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221 – 15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-811
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-812
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.jūnija noteikumos Nr.294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261–15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2020-VSS-790, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus"  Finanšu ministrija       
1.9.  2020-VSS-794, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizsargu ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  VSS-795
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-796
 
Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2020-VSS-797, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumos Nr.52 "Latvijas nepilsoņa statusa atņemšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2020-VSS-798, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra instrukcijā Nr.1 "Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  VSS-791
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumos Nr.793 "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-792
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumos Nr.794 "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-793
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumos Nr.795 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2020-VSS-799, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.561 "Invaliditātes lietu nacionālās padomes nolikums""  Labklājības ministrija       
1.18.  2020-VSS-800, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.101 "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju""  Labklājības ministrija       
1.19.  2020-VSS-802, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Krūtaiņi", Mārupē, Mārupes novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2020-VSS-801, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Veselības ministrija       
1.21.  VSS-803
 
Informatīvais ziņojums "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020.gada"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2020-VSS-804, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Zvejniecības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2020-VSS-805, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kaķīšupītes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Slēgtā daļa
2.1.  TA-1711  Informatīvais ziņojums "Par informatīvā ziņojuma "Par ģeotelpisko informāciju, kuras publicēšana var radīt apdraudējumu valsts drošībai" izpildes gaitu"  Aizsardzības ministrija  J.Garisons (Aizsardzības ministrija)  S.Mjakuškina U.Bisenieks O.Gabrusenoks  Izskatīts VSS 
2.2.  TA-1723  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulas 2019/452, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, īstenošanu"  Aizsardzības ministrija  J.Karlsbergs (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu