Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 3.decembra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 27.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 3.decembrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-1032, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-1033, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Jaunsardzes centra nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-1034
 
Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2020-VSS-1045, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-1046
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.294 "Koģenerācijas staciju saražotās primārās enerģijas ietaupījuma aprēķināšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2020-VSS-1025, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2020-VSS-1026, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2020-VSS-1027, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija       
1.9.  2020-VSS-1028, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām"  Finanšu ministrija       
1.10.  2020-VSS-1029, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra instrukcijā Nr.12 "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.11.  2020-VSS-1038, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2020-VSS-1039, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2020-VSS-1040, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2020-VSS-1047, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2020-VSS-1048, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2020-VSS-1049, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2020-VSS-1050, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Starptautisko skolu noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2020-VSS-1051, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2020-VSS-1052, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 2021./2022.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2020-VSS-1053, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2020-VSS-1030, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par projekta "Kapacitātes celšana un izpratnes veicināšana, lai novērstu un mazinātu neiecietību Latvijā" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" ietvaros"  Kultūras ministrija       
1.22.  2020-VSS-1031, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību""  Kultūras ministrija       
1.23.  2020-VSS-1042, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un kārtību, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus un rīkojas ar atvērto pasta sūtījumu saturu""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2020-VSS-1043, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma 13.janvāra ielā 8, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2020-VSS-1044, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai un Uzņēmumu reģistram) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"  Tieslietu ministrija       
1.26.  VSS-1041
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Slimnīca “Ģintermuiža"", VSIA "Piejūras slimnīca", VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" un SIA "Ludzas medicīnas centrs""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  2020-VSS-1035, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Veccensoņi" Asares pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2020-VSS-1036, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Oksanas", Stradu pagastā, Gulbenes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2020-VSS-1037, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Ķiršu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā un Raiņa ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-531
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielstraupes pils" pamatkapitāla palielināšanu"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-667
TA-2297 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu""  Ekonomikas ministrija  E.Šaicāns (Ekonomikas ministrija)  M.Ķeķeris A.Salmiņš M.Zjurikova  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2270  Par atbildīgās iestādes noteikšanu kontaktpunkta terorismā cietušajiem izveidei  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija  I.Gratkovska  Izskatīts VSS 
4.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

4.3.    TAP portāla autentificēšanās iespējas un e-paraksta lietošana     Valsts kanceleja  V.Sidorenkovs V.Jakovels S.Rudzite   

Izskatīts VSS

4.4.    Par plānotajām sēdēm 2020.gada decembrī un 2021.gada janvārī    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu