Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 7.janvāra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 30.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 7.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-10, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.477 "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2021-VSS-22, MK sēdes protokollēmuma projekts  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Latvijas Republikas un Valonijas-Briseles sadarbības ietvardokuments"  Ārlietu ministrija       
1.3.  VSS-1
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem un to saturu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2021-VSS-2, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-20 "Būvju tehniskā apsekošana""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2021-VSS-3, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2021-VSS-15, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu ietvaros konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2021-VSS-16, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2021-VSS-17, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019.gadam izpildi"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2021-VSS-18, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2021-VSS-4, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2021-VSS-6, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "V1132" Bikstu pagastā, Dobeles novadā nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2021-VSS-7, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Vilkupurva ielā 26, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2021-VSS-8, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai""  Satiksmes ministrija       
1.14.  VSS-9
 
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2021-VSS-19, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumos Nr.396 "Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2021-VSS-20, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras saprašanās memorandu par informācijas, kas apzīmēta kā DIENESTA VAJADZĪBĀM un ESA RESTRICTED, savstarpēju aizsardzību"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2021-VSS-21, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Fakultatīvo protokolu"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2021-VSS-11, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2021-VSS-12, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 105-27, Liepājā nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  VSS-13
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Smilšu ielā 4, Subate, Ilūkstes novadā, nodošanu Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2021-VSS-14, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto 2021.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2021-VSS-5, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-840
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2020) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.371 "Braukšanas un maksas atvieglojumu noteikumi""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-844
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2020) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.717 "Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-5
TA-2393 
Pamatnostādņu projekts "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)  O.Bogdanova S.Birne A.Vērzemnieks L.Batalauska L.Ūbele I.Olafsone V.Vīksna S.Liepa L.Līce  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-707
TA-2391 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  D.Palčevska (Tieslietu ministrija)  O.Zeile K.Miļevska K.Kinča M.Brencis  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu