Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 1.aprīļa darba kārtība (Informējam, ka š.g. 1.aprīļa Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 26.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 1.aprīlī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-289
 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-307
 
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2021-VSS-308, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-309
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2021-VSS-310, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2021-VSS-279, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli"  Finanšu ministrija       
1.8.  2021-VSS-280, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu""  Finanšu ministrija       
1.9.  2021-VSS-281, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa instrukcijā Nr.2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi""  Finanšu ministrija       
1.10.  2021-VSS-282, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2021-VSS-283, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Stūra Tornis", Lauterē, Aronas pagastā, Madonas novadā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2021-VSS-284, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Brīvības ielā 36", Stendē, Talsu novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija       
1.13.  2021-VSS-302, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2021-VSS-290, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Īves" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2021-VSS-291, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mežsili" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2021-VSS-292, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.583 "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2021-VSS-296, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Kultūras ministrija       
1.18.  2021-VSS-303, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunpriedāju ceļš" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pirkšanu"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2021-VSS-304, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mālpils šoseja 10", Garkalnē, Garkalnes novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P3 Garkalne-Alauksts un valsts vietējā autoceļa V46 Ādaži-Garkalne pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2021-VSS-305, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2021-VSS-306, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Pietura 4 Vēji", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, pirkšanu valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele-Lestene-Tukums pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2021-VSS-297, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  VSS-298
 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  VSS-299
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-300
 
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  VSS-301
 
Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  2021-VSS-285, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Saulrītu mežs" Straupes pagastā, Pārgaujas novadā nodošanu Vides un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"  Veselības ministrija       
1.28.  2021-VSS-286, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā"  Veselības ministrija       
1.29.  2021-VSS-293, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2021-VSS-294, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2021-VSS-295, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2021-VSS-287, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.33.  VSS-278
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.2.pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas noteikumi""  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1040
TA-723 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

3.2.  SAN-59
 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par Valsts sekretāru 2021.gada 11.februāra sanāksmes protokollēmuma "Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Veccensoņi" Asares pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"" (prot. Nr.6 23.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.3.  SAN-62
 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra sēdes protokollēmuma "Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"" (prot. Nr.10 31.§) 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu