Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 22.aprīļa darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 19.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 22.aprīlī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-368, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2021-VSS-369, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.185 "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2021-VSS-370, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2021-VSS-371, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2021-VSS-356, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas standarta LVS 401:2013 "Īpašuma vērtēšana" pieejamības veicināšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-349
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2021-VSS-350, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  VSS-353
 
Noteikumu projektu "Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2021-VSS-354, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma iegādi piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  VSS-355
 
Informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu pārkāpumu fiksēšanai ceļu satiksmes jomā, neapturot transportlīdzekli, turpmākās darbības nodrošināšanu"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-351
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2021-VSS-352, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.13.  2021-VSS-372, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantu sertifikācijas un uzraudzības kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2021-VSS-373, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra rīkojumā Nr.689 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2021.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2021-VSS-374, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Augustkalns", Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P79 Koknese-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2021-VSS-375, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  Satiksmes ministrija       
1.17.  VSS-376
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2021-VSS-377, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Atmatas", Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P79 Koknese-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.19.  VSS-357
 
Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2021-VSS-358, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2021-VSS-363, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbību ar augstas radioaktivitātes slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem finanšu nodrošinājuma noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2021-VSS-364, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumos Nr.149 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2021-VSS-365, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par republikas pilsētas domes un novada domes deputāta apliecības un deputāta nozīmes paraugu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  VSS-366
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2021-VSS-367, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par vienotā kontaktpunkta un vienotā tiešsaistes informācijas punkta uzdevumu veikšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 14.novembra regulas Nr.2018/1807 par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā prasībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2021-VSS-359, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jūriņceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2021-VSS-360, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 16.jūlija noteikumos Nr.357 "Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.28.  VSS-361
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.322 "Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2021-VSS-362, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jūriņceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1034
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2020) Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-843
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2020) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1511 "Sabiedriskā transporta padomes nolikums""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-111
TA-762 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  D.Palčevska  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-112
TA-759 
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  G.Paidere  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-683
TA-718 
Noteikumu projekts "Administratīvā centra, ciema vai pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Oša (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Draudiņa M.Turks I.Peipiņa D.Driksna  Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-684
TA-798 
Noteikumu projekts "Grozījumu Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Oša (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Draudiņa V.Vīksna I.Peipiņa A.Lazerevs  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu