Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 13.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 13.maija Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 6.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 13.maijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-423, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.468 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2021-VSS-425, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-426
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2021-VSS-405, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem""  Finanšu ministrija       
1.5.  VSS-406
 
Programmas projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programma"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2021-VSS-407, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2021-VSS-408, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Plāteru ielā 1A, Daugavpilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  VSS-415
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2021-VSS-416, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukcijā Nr.16 "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  VSS-417
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-418
 
Informatīvais ziņojums "Par ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu, tā izveidošanas un uzturēšanas izmaksām"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2021-VSS-437, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.164 "Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2021-VSS-438, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2021-VSS-439, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2021-VSS-440, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2021-VSS-441, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2021-VSS-442, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2021-VSS-443, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2021-VSS-444, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2021-VSS-445, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dārza ielā 9, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2021-VSS-446, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.22.  VSS-432
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-433
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.172 "Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2021-VSS-434, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Labklājības ministrija       
1.25.  2021-VSS-435, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam"  Labklājības ministrija       
1.26.  2021-VSS-436, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam"  Labklājības ministrija       
1.27.  2021-VSS-419, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Komerciālo pārvadājumu noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.28.  VSS-420
 
Plāna projekts "Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027.gadam"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2021-VSS-421, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 28.jūlija noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.30.  2021-VSS-422, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.31.  2021-VSS-427, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.340 "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena maksas apmēru un maksāšanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.32.  2021-VSS-428, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Oficiālo publikāciju noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.33.  2021-VSS-424, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2019-2020.gada darba plāna ietvaros līdzfinansētā projekta "Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām" īstenošanai nepieciešamā finansējuma izmaiņām"  Veselības ministrija       
1.34.  2021-VSS-409, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2021-VSS-410, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.401 "Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2021-VSS-411, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 23.marta noteikumos Nr.184 "Kārtība, kādā izmanto 2021.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.37.  VSS-412
 
Informatīvais ziņojums "Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021. – 2027.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.38.  VSS-413
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.39.  2021-VSS-414, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Piebalgas 1"- 4, Piebalgas, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu Vecumnieku novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.40.  VSS-429
 
Noteikumu projekts "Nacionālā meža monitoringa noteikumi"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.41.  2021-VSS-430, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai""  Zemkopības ministrija       
1.42.  VSS-431
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-97
TA-953 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  S.Ozola (Finanšu ministrija)  I.Petrova M.Brencis   Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  VSS-981
TA-960 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Noteikumu projekts "Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs"   Izglītības un zinātnes ministrija  L.Lejiņa (Izglītības un zinātnes ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.3.  VSS-258
TA-708 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"  Ekonomikas ministrija  E.Šaicāns (Ekonomikas ministrija)  M.Zjurikova S.Mjakuškina D.Armane U.Jansons  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

3.2.    (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesa uzlabošanas iespējas (VSS 06.08.2020 prot. Nr.31 24.§, 3.punkts)    P.Vilks (Pārresoru koordinācijas centrs)  R.Osvalde I.Ozoliņa   

Jautājuma izskatīšanu atlikt

Skatīt protokolu