Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 3.jūnija darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 1.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 3.jūnijā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-515, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumos Nr.40 "Kontrolšāvienu izdarīšanas kārtība un valsts nodevu apmērs un maksāšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-526
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumiem""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2021-VSS-527, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-528
 
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-529
 
Likumprojekts "Būvniecības civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-530
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krīvu ielā 11, Rīgā pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2021-VSS-512, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 113, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  VSS-519
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2021-VSS-520, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  VSS-539
 
Plāna projekts "Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāns 2021. – 2023.gadam"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-513
 
Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2021-VSS-514, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija       
1.13.  2021-VSS-531, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikti lidojumi ar atsaitē piestiprinātu gaisa balonu, gaisa pūķi, bezpilota raķeti un raķešu modeļiem"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2021-VSS-532, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Priedāji-2 ceļš" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pirkšanu"   Satiksmes ministrija       
1.15.  2021-VSS-533, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zastavnieki", Stradu pagastā, Gulbenes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2021-VSS-534, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai pārbūves finansēšanas iespējām"  Satiksmes ministrija       
1.17.  VSS-535
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.70 "Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2021-VSS-536, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 19.maija noteikumos Nr.243 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.19.  VSS-537
 
Noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumi gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību ietvaros"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-516
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2021-VSS-517, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Lēņu ielā 5, Liepājas pilsētā nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  VSS-518
 
Informatīvais ziņojums "Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna projektu un tā plānotajām investīcijām Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda Darbības programmas sestajā politikas mērķī"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-521
 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2021-VSS-522, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2021-VSS-523, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.509 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2021-VSS-524, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos Nr.833 "Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām""  Zemkopības ministrija       
1.27.  VSS-525
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-538
 
Informatīvais ziņojums "Par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās"  Pārresoru koordinācijas centrs      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-408
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-344
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2019) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.396 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-944
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2020) Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37A, Jelgavā, daļas atsavināšanu valsts vajadzībām"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-434
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2019) Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-755
TA-1090 
Noteikumu projekts "Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere A.Puters D.Brimerberga  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1037
TA-949 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Ķiršu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā un Raiņa ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Oša (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Draudiņa I.Peipiņa A.Ķerpe I.Bērziņa G.Apinīte V.Vīksna  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-91
TA-1147 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.oktobra noteikumos Nr.626 "Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Volberts (Izglītības un zinātnes ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu