Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 17.jūnija darba kārtība (daļēji attālinātā veidā)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 14.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 17.jūnijā
plkst. 9:10 - daļēji attālinātā veidā

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-569, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Aizsardzības inovāciju pētījumu programma""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-576
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-577
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-578
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-579
 
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Konsultē vispirms" īstenošanu un rezultātiem"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-563
 
Noteikumu projekts "Par prasībām kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2021-VSS-564, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija       
1.8.  2021-VSS-565, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta"  Finanšu ministrija       
1.9.  2021-VSS-566, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 21.novembra rīkojumā Nr.661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu""  Finanšu ministrija       
1.10.  VSS-567
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2021-VSS-568, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.12.  2021-VSS-581, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  VSS-582
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpu un speciāli aprīkotu transportlīdzekli"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2021-VSS-583, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  VSS-570
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Transformators 0604", Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2021-VSS-584, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Aizstrautnieki", Dobeles pagastā, Dobeles novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele-Lestene-Tukums pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2021-VSS-585, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Būmaņi", Smārdes pagastā, Engures novadā daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  VSS-586
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma uzraudzību"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-587
 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7.specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.1.pasākuma "Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-588
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-589
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.482 "Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-590
 
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-591
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  VSS-572
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-573
 
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  VSS-574
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  VSS-575
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-571
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "DET-Ventspils 38a", Sabilē, Talsu novadā, pārdošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-580
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  2021-VSS-592, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"  Valsts kanceleja       
1.31.  2021-VSS-593, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""  Valsts kanceleja       
1.32.  2021-VSS-594, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi""  Valsts kanceleja       
1.33.  2021-VSS-595, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Vienotā uzdevumu izpildes kontroles kārtība Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā"  Valsts kanceleja       
1.34.  2021-VSS-596, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā attīstības plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas satur informāciju dienesta vajadzībām, sagatavojams, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā"  Valsts kanceleja       
1.35.  2021-VSS-597, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra instrukcijā Nr.14 "Kārtība, kādā saskaņo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā attīstības plānošanas dokumentu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, kas satur valsts noslēpuma objektu""  Valsts kanceleja       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-294
TA-1295 
Likumprojekts "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Vilkaste (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  M.Trons A.Ozols  Izskatīts VSS 
IV. Dažādi jautājumi
3.1.    Par Ministru kabineta darba organizēšanu vasarā    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu