Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 12.augusta darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 10.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 12.augustā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-715
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-716
 
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-717
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.363 "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-718
 
Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-703
 
Informatīvais ziņojums "Par normatīvā regulējuma priekšlikumiem elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu gadījumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-704
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā uzraudzības iestādes ierobežo piekļuvi tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā, domēna vārda lietošanas tiesības, un piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-719
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-707
 
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-708
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-709
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā valstij piederošās 451/4000 domājamās daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-710
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-711
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-726
 
Informatīvais ziņojums "Par brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu pilotprojekta rezultātiem un tālāko rīcību brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-727
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-750
 
Stratēģijas projekts "Latvijas pretterorisma stratēģija 2021.-2026.gadam"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-705
 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.ieguldījumu prioritātes "Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai" 13.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2.pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-706
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-724
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-725
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-722
 
Informatīvais ziņojums "Par vienmērīgu sociālo pakalpojumu tīkla attīstību pašvaldībās un vienotas pieejas veidošanu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-723
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.542 "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-732
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-733
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  VSS-734
 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2022.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-735
 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2022.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  VSS-736
 
Likumprojekts "Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  VSS-737
 
Likumprojekts "Par Nolīgumu par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kataras Valsti, no otras puses"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-738
 
Likumprojekts "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-739
 
Likumprojekts "Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-720
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 18.jūnija noteikumos Nr.267 "Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  VSS-721
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  VSS-712
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas "Apvārsnis 2020" projektu "Iedzīvotāju veselības informācijas izpētes infrastruktūra – PHIRI""   Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  VSS-713
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.377 "Latvijas Antidopinga biroja nolikums""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.34.  VSS-714
 
Noteikumu projekts "Nacionālie antidopinga noteikumi"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.35.  VSS-728
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.36.  VSS-729
 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmā (LIFE) un valsts budžeta līdzfinansējumu 2021.-2024.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.37.  VSS-730
 
Noteikumu projekts "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.38.  VSS-731
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.35 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.39.  VSS-740
 
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.40.  VSS-741
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.41.  VSS-742
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.42.  VSS-743
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"   Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.43.  VSS-744
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"   Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.44.  VSS-745
 
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Ceļš 2" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.45.  VSS-746
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.46.  VSS-747
 
Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Krievānu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.47.  VSS-748
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.48.  VSS-749
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-69
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-202
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2020) Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-596
TA-1899 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā attīstības plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas satur informāciju dienesta vajadzībām, sagatavojams, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā"  Valsts kanceleja  V.Sidorenkovs (Valsts kanceleja)  K.Kinča B.Jirgena G.Pčolka  Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
3.2.  VSS-597
TA-1898 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra instrukcijā Nr.14 "Kārtība, kādā saskaņo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā attīstības plānošanas dokumentu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, kas satur valsts noslēpuma objektu""  Valsts kanceleja  V.Sidorenkovs (Valsts kanceleja)  K.Kinča B.Jirgena G.Pčolka  Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
3.3.  VSS-592
TA-1900 
Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"  Valsts kanceleja  V.Sidorenkovs (Valsts kanceleja)  I.Kalniņa I.Kiukucāne I.Laizāne I.Āboliņa R.Dreiškena-Lāce K.Kinča B.Jirgena G.Pčolka E.Stanga A.Gobiņš  Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
3.4.  VSS-593
TA-1897 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""  Valsts kanceleja  V.Sidorenkovs (Valsts kanceleja)  K.Kinča B.Jirgena G.Pčolka   
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu