Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 26.augusta darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 23.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 26.augustā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-789
 
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Austrijas Republikas federālā aizsardzības ministra, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kipras Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Ungārijas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Maltas Republikas aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Karalistes valdības un Eiropas Aizsardzības aģentūras Tehnisko vienošanos par pārrobežu pārvietošanās atļauju procedūrām attiecībā uz pārvietošanos gaisa telpā Eiropā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-790
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi un citi ārvalstu valsts dienestu kuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās, kā arī iziet no teritoriālās jūras, iekšējiem ūdeņiem un ostām"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-791
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-800
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumos Nr.223 "Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu""  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-801
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-802
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-803
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības līgumu par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-804
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-805
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-806
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-786
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-787
 
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-788
 
Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem risinājumiem publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-792
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kopīgās maģistra studiju programmas "Stratēģiskā robežu pārvaldība" īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-793
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-810
 
Noteikumu projekts "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-794
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-795
 
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-796
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-797
 
Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritekļu reģistrācijas kārtība"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-811
 
Informatīvais ziņojums "Par Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas turpmāko attīstību"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-812
 
Informatīvais ziņojums "Par juridisko personu maksātnespējas procesa dokumentu nodošanu glabāšanā arhīvā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-813
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2022.gadā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  VSS-814
 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-798
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.306 "Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  VSS-799
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  VSS-807
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-808
 
Programmas projekts "Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027.gadam projekts"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-809
 
Programmas projekts "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.–2027.gadam projektu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-815
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.454 "Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem""  Pārresoru koordinācijas centrs      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-570
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Transformators 0604", Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-555
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Pamatnostādņu projekts "Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-52
TA-1931 
Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Klementjeva (Iekšlietu ministrija)    Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
3.2.  VSS-186
TA-1918 
Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"   Satiksmes ministrija  L.Austrupe (Satiksmes ministrija)  D.Driksna L.Rituma J.Krastiņš A.Brokovskis-Vaivods D.Jansone I.Olafsone  Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
3.3.  VSS-654
TA-1982 
Likumprojekts "Trauksmes celšanas likums"  Valsts kanceleja  K.Stone (Valsts kanceleja)  K.Kinča  Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
Skatīt protokolu