Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 2.septembra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 27.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 2.septembrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-816
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-827
 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2000.gada 30.augusta rīkojuma Nr.440 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-828
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgas zemes vienības Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā nodošanu SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-829
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-830
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-831
 
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot pasākumus Mobilitātes partnerības mehānisma (Mobility Partnership Facility) administrētā un finansētā projektā “Gruzijas Robežpolicijas (GBP) kapacitātes stiprināšana "zaļās" un jūras robežu novērošanai"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-832
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jauntreidas", Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, daļas pirkšanu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-819
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-820
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-821
 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-822
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-818
 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" 2020.gada peļņas daļu"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-823
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-824
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-825
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-826
 
Noteikumu projekts "Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-817
 
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skripčina ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-215
TA-2011 
Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Oša (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Draudiņa K.Kinča I.Bērziņa K.Ivanova  Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
2.2.  VSS-211
TA-2062 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Vilnīši" ½ domājamās daļas, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Oša (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Draudiņa G.Apinīte I.Bērziņa  Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu