Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 9.septembra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 3.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 9.septembrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-837
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-845
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-833
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-834
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mālmuiža", Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-835
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mihaila ielā 1, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-836
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 2684/4139 domājamo daļu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-839
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-841
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-842
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežastrumalas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P80 blakusceļu posmu Lielvārdes novadā būvniecības īstenošanai"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-843
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra rīkojumā Nr.689 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2021.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-844
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.92 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-840
 
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2022.gada budžeta apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-838
 
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-846
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 20-8, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-847
 
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-848
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, jūras piekrastes joslai un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-849
 
Noteikumu projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-914
TA-1492 
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā"   Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu minstrija)  R.Vesere K.Kazerovska  Iesniegt atkārtotai izskatīšanai VSS 
2.2.  TA-2057  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14.pantā noteiktā tiesiskā regulējuma izvērtējumu"  Finanšu ministrija  A.Zitcere (Finanšu ministrija)  E.Šķibele I.Albova J.Abāšins I.Gailīte  Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  TA-2139  (iekļauts papildus) Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu"   Ārlietu ministrija  A.Pelšs (Ārlietu ministrija)  L.Martinsons I.Cirse E.Bērziņa  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu