Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 5.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 29.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 5.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-436, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija       
1.2.  2011-VSS-437, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2012.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"   Finanšu ministrija       
1.3.  2011-VSS-433, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanu un par pirotehniķa sertifikātu, tā dublikātu un atkārtotu pirotehniķa sertifikātu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2011-VSS-431, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 "Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju""  Kultūras ministrija       
1.5.  2011-VSS-440, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta "Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai" sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"  Kultūras ministrija       
1.6.  VSS-441
 
Informatīvais ziņojums "Par valodu intelekta tehnoloģiju centra "Valodu krasts" projekta virzību"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2011-VSS-435, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība""  Labklājības ministrija       
1.8.  2011-VSS-439, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2012.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.9.  2011-VSS-434, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai""   Veselības ministrija       
1.10.  2011-VSS-438, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Līgumu par Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides centra juridisko statusu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.11.  2011-VSS-442, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""  Zemkopības ministrija       
1.12.  2011-VSS-443, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija       
1.13.  2011-VSS-444, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-1332, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-58
TA-1015 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Vilkaste (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-1071  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"   Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu