Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 19.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 13.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 19.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-499, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Viļānu ielā 10A, Rēzeknē nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-510, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas nepieciešamo dokumentu izskatīšanu"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2011-VSS-483, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par normatīvajiem aktiem, kas nosaka dažādu atļauju (licenču) izsniegšanu un anulēšanu par nopietniem saimnieciskās darbības pārkāpumiem"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-484, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļu īpašumu dzīvojamā mājā Ganību dambī 27 k-3, Rīgā, pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-471, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.507 "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi""  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-472, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Lapskalna ielā 2, Jelgavā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  VSS-473
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā zemesgabala Rakstnieku ielā 1A, Saldū, iznomāšanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2011-VSS-474, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-485, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2011-VSS-486, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Politiski represēto personu apliecību izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtība"   Iekšlietu ministrija       
1.11.  VSS-487
 
Noteikumu projekts "Ziņu reģistrācijas noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) komercdarbības veikšanai ar pirotehniskajiem izstrādājumiem un pirotehniķu sertifikātiem"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-488
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"   Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2011-VSS-505, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2011-VSS-506, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs"   Iekšlietu ministrija       
1.15.  2011-VSS-507, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu komercdarbībā ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  VSS-508
 
Noteikumu projekts "Ziņu par speciālajām atļaujām (licencēm) komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, spridzinātāja sertifikātiem, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātiem reģistrācijas noteikumi"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2011-VSS-479, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodod dokumentus valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā"  Kultūras ministrija       
1.18.  VSS-480
 
Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piesaisti Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveidei"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2011-VSS-481, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.20.  2011-VSS-482, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.21.  2011-VSS-509, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Kultūras centru darbības attīstības programmas 2009. – 2013.gadam īstenošanas gaitu"   Kultūras ministrija       
1.22.  2011-VSS-503, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija       
1.23.  2011-VSS-504, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumu Nr.15 "Noteikumi par Nodarbinātības valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Labklājības ministrija       
1.24.  2011-VSS-500, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pārtrauc bīstamo kravu apriti, atver transportlīdzekļus un kravas konteinerus, ņem paraugus, veic analīzes, novērš neatbilstību, pārvieto un glabā pārvadāšanas līdzekļus, kravas konteinerus un transportlīdzekļus, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2011-VSS-501, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2011-VSS-502, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1618 "Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.27.  2011-VSS-475, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra rīkojumā Nr.622 "Par Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu""  Tieslietu ministrija       
1.28.  2011-VSS-476, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2012.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2011-VSS-489, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.30.  2011-VSS-490, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija       
1.31.  2011-VSS-495, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1007 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2011-VSS-496, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic maksājumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2011-VSS-497, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2011-VSS-498, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2011-VSS-477, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.36.  2011-VSS-478, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.37.  2011-VSS-491, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Fizisko personu, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, apmācības kārtība un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē attiecīgus sertifikātus un apliecības"  Zemkopības ministrija       
1.38.  2011-VSS-492, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Labturības prasības skrējējputnu turēšanai"  Zemkopības ministrija       
1.39.  2011-VSS-493, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.40.  2011-VSS-494, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic salmonelozes profilakses un apkarošanas pasākumus, vakcinējot vistas pret salmonelozi"  Zemkopības ministrija       
1.41.  2011-VSS-511, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1262
TA-2174 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  VSS-1242
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2011-VSS-1243, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  VSS-1256
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1266
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.507 "Par zemesgabalu nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1346
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1048 "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.7.  VSS-1272
 
Plāna projekts "Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāns"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par Valsts nodevu sistēmas pilnveidošanu    Finanšu ministrija     
3.2.    Par ministriju pārstāvju un citu uzaicināto piedalīšanos Ministru kabineta komitejas sēdēs un Ministru kabineta sēdēs    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu