Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 11.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 5.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 11.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-888, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas sniegtā maksas pakalpojuma cenrādi"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-892, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-893, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-894, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo normatīvo regulējumu un kārtību saistībā ar izsniegto būvatļauju pagarināšanu un procesa optimizēšanu"   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-870, Likumprojekts  Likumprojekts "Kredītu reģistra likums"  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-871, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2011-VSS-872, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-873, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-874, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-875, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""  Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-866, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Estrāde", Višķu pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2011-VSS-867, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par būvju "Mācību pāraudzināšanas iestāde "Strautiņi", Silaktīs, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2011-VSS-868, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2011-VSS-869, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2011-VSS-876, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Kultūras ministrija       
1.16.  2011-VSS-877, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.977 "Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā""  Kultūras ministrija       
1.17.  2011-VSS-878, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Kultūras koledžas reorganizāciju"  Kultūras ministrija       
1.18.  2011-VSS-887, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""   Labklājības ministrija       
1.19.  2011-VSS-895, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība un nosacījumi, ar kādiem zvērinātu tiesu izpildītāju atbrīvo no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas"  Tieslietu ministrija       
1.20.  VSS-896
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu"   Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2011-VSS-897, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas Savienības tiesību aktu izpildes kontroles un koordinācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2011-VSS-898, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2011-VSS-889, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra reorganizāciju"  Veselības ministrija       
1.24.  2011-VSS-890, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos Nr.776 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums""  Veselības ministrija       
1.25.  2011-VSS-885, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2011-VSS-886, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2011-VSS-879, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2011-VSS-880, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2011-VSS-881, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2011-VSS-882, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zirgu infekciozās anēmijas uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2011-VSS-883, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2011-VSS-884, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2011-VSS-891, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1346
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1048 "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  2011-VSS-89, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Tirgoņu ielā 15/17, Liepājā nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-534
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Juglas ielā 2/4, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-83
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1226 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-657
TA-1896 
Rīkojuma projekts "Par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu informācijas aktualizāciju ministriju un citu centrālo valsts iestāžu un institūciju funkciju datubāzē"  Valsts kanceleja  V.Stūris (Valsts kanceleja)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Informatīvais ziņojums par vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas izveides un tās sasaistes ar vienoto valsts cilvēkresursu vadības sistēmas koncepcijas projektu    Finanšu ministrija     
Skatīt protokolu