Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 18.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 15.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 18.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-926, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības prioritātēm Polijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē"   Ārlietu ministrija       
1.2.  2011-VSS-909, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-910, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-911, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-912, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2011-VSS-913, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju Depo ielā 5, 7, 9, 11 un Lokomotīves ielā 4, 10, 12, Ventspilī, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2011-VSS-899, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija       
1.8.  VSS-900
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2011-VSS-901, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-902, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-903, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–2013.gadam"  Finanšu ministrija       
1.12.  2011-VSS-904, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.137 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām""   Iekšlietu ministrija       
1.13.  2011-VSS-905, Likumprojekts  Likumprojekts „Grozījums likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2011-VSS-906, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija       
1.15.  2011-VSS-917, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2011-VSS-918, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.236 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2011-VSS-919, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.360 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem""  Satiksmes ministrija       
1.18.  VSS-920
 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2011-VSS-921, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)""  Satiksmes ministrija       
1.20.  VSS-922
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) nolikumu""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2011-VSS-923, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2011-VSS-925, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.514 "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2011-VSS-914, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2011-VSS-915, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2011-VSS-916, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ar juridisko palīdzību saistīto izmaksu atlīdzināšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2011-VSS-908, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.27.  2011-VSS-907, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvejas tīklu tirdzniecību un apriti"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  VSS-924
 
Informatīvais ziņojums par bāzes izdevumu palielināšanu valsts pamatbudžeta programmai 26.00.00 "Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana” nodrošināšanai 2012.gadā un turpmākajos gados"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-427
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2011-VSS-122, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārpus kārtas transportējamo preču saraksts ārējo robežu robežšķērsošanas vietās"   Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.3.  VSS-804
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izpildi līdz 2011.gada 30.jūnijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-99
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-109
 
Noteikumu projekts "Valsts un pašvaldības institūciju kolektīvo pasākumu organizēšanas kārtība un finansēšanas ierobežojumi"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-830
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""   Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-301
TA-1829 
Noteikumu projekts "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju"  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  D.Matulis  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu