Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 8.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 2.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 8.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-977, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Pureņu ielā 4, Kuldīgā privatizācijas izbeigšanu"   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-989, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas regulārais ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas Nr.2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK, ieviešanu, saskaņā ar Direktīvas 6.panta 3.punktu un 10.panta 2.punktu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-978, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 7, Jelgavā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2011-VSS-979, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija       
1.5.  VSS-974
 
Informatīvā ziņojuma "Par pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2011-VSS-975, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.762 "Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2011-VSS-976, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2011-VSS-981, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "V78", "V55" un "V87" Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, nodošanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2011-VSS-982, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "P3" Skujenes pagastā, Amatas novadā, nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2011-VSS-983, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.753 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2011-VSS-984, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pasažieru starptautisko pārvadājumu ar autobusiem organizēšanas un veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2011-VSS-985, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Rojas ostas robežu noteikšanu"  Satiksmes ministrija       
1.13.  VSS-986
 
Rīkojuma projekts "Rīkojums par valsts zemesgabala "Rojas osta" Rojas novadā (īpašuma kadastra Nr. 8882 008 0728) daļas nodošanu Rojas ostas pārvaldes pārvaldīšanā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2011-VSS-987, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atsavināšanas izdevumu apmēra noteikšanu valsts nekustamā īpašuma – zemesgabala "Rojas osta" Rojas novadā - atsavināšanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2011-VSS-970, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2011-VSS-971, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta nolikums"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2011-VSS-972, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2011-VSS-973, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi""   Tieslietu ministrija       
1.19.  2011-VSS-988, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras telpiskajā plānošanā  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2011-VSS-980, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-594
TA-2068 
Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"  Finanšu ministrija  G.Pužule (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.    Ārlietu ministrijas informācija par vizītēm     Ārlietu ministrija     
Skatīt protokolu