Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 17.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Rīgā 2011.gada 11.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 17.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1277, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersants glabā Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto militāro munīciju, militāro pirotehniku, militārās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, kā arī prasības minēto preču noliktavām"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-1291
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2011-VSS-1295, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Politiskās deklarācijas par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību rīcības plāns"  Ārlietu ministrija       
1.4.  VSS-1279
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ieviešanu un īstenošanas progresu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2011-VSS-1280, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 16.septembra rīkojumā Nr.628 "Par zemes vienības nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma nodošanu Naukšēnu novada pašvaldības īpašumā""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2011-VSS-1281, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2011-VSS-1282, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2011-VSS-1283, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-1284, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.307 "Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-1285, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-1286, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Sakņu ielā 14, Daugavpilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.12.  2011-VSS-1287, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ventas ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija       
1.13.  2011-VSS-1278, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus, munīciju un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  VSS-1292
 
Informatīvais ziņojums "Par izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" īstenošanu par laika posmu no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2011-VSS-1293, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos Nr.147 "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2011-VSS-1294, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Lutera Akadēmijas Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2011-VSS-1288, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija       
1.18.  2011-VSS-1289, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Civilmilitārās gaisa telpas plānošanas un koordinācijas ekspertu grupas darba kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2011-VSS-1290, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2011-VSS-1274, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2011-VSS-1275, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2011-VSS-1276, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apritē iesaistīto personu reģistrācijas un atzīšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1346
 
(2010.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1048 "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2011-VSS-619, MK noteikumu projekts  Likumprojekts "Par Eiropas Sadarbības valsts līgumu starp Eiropas Kosmosa aģentūru un Latvijas Republikas valdību"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-503
TA-2580 
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  L.Liepiņa (Labklājības ministrija)  I.Kļaviņa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-382
TA-2670 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija  L.Liepiņa (Labklājības ministrija)  V.Gluščenko  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu