Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 15.decembra darba kārtība (Informējam, ka š.g.15.decembrī valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 9.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 15.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1360, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par transportlīdzekļu atsavināšanu sabiedriskā labuma organizācijām"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-1361, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts mantas atsavināšanu pret atlīdzību akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-1380
 
Rīkojuma projekts "Par ministriju kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības jautājumos atbilstoši Eiropas Savienības tiesību kopuma klasifikācijai"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2011-VSS-1362, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-1364, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2011-VSS-1365, Likumprojekts  Likumprojekts "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2011-VSS-1366, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  VSS-1354
 
Informatīvais ziņojums "Par dienesta vieglo automobiļu izdevumiem valsts pārvaldes iestādēs, savstarpēji salīdzinot nomāto automobiļu izdevumus ar izdevumiem, ja attiecīgie automobiļi būtu iestādes īpašums"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2011-VSS-1363, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-1367, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2011-VSS-1368, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.61 "Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem, Saeimas transportlīdzekļiem, Valsts prezidenta Kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2011-VSS-1355, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2011-VSS-1369, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Kultūras ministrija       
1.14.  VSS-1370
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.128 "Valsts kultūrkapitāla fonda nolikums""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2011-VSS-1356, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.16.  2011-VSS-1357, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.17.  2011-VSS-1358, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija       
1.18.  2011-VSS-1376, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļu darba un atpūtas laika organizēšanas un ievērošanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.19.  VSS-1377
 
Informatīvais ziņojums "Par dzelzceļa radīto trokšņu ietekmes samazināšanu projekta "Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņu pārvaldībā" ietvaros"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2011-VSS-1378, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2011-VSS-1379, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2011-VSS-1381, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2011-VSS-1359, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests nodrošina papildsoda – probācijas uzraudzība – izpildi"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2011-VSS-1371, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu "Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide – 2.posms. Nozares statistikas informācijas sistēmas attīstība, atbalsta nodrošināšana ar ārstniecību saistītajiem lēmumiem, nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izveide – 2.posms", "Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas, veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšanas, elektronisko recepšu informācijas sistēmas funkcionalitātes papildināšana, datu apmaiņas elektronizācija darbam ar apdrošināšanas sabiedrībām" un "Veselības aprūpes sniedzēju informācijas sistēmas izveide, tās veicināšana, citu iestāžu informācijas sistēmu attīstība" sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"  Veselības ministrija       
1.25.  2011-VSS-1372, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.608 "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai""  Veselības ministrija       
1.26.  2011-VSS-1382, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV02 "Nacionālā klimata politika" iesnieguma projektu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  VSS-1383
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-1384
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-1385
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  2011-VSS-1386, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2011-VSS-1387, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2011-VSS-1373, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki"  Zemkopības ministrija       
1.33.  2011-VSS-1374, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2011-VSS-1375, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1230 "Noteikumi par informācijas apkopošanu un statistikas veidošanu veterināro zāļu aprites jomā""   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-519
 
Noteikumu projekts "Speciālā militārā inventāra, kuram noteikts valsts noslēpuma statuss, aizsardzība"   Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-549
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par būvju un iekārtu, tai skaitā platformu un enerģijas ražošanai nepieciešamo iekārtu, būvniecības, ierīkošanas, un ar to saistītās izpētes, un būvju ekspluatācijas atļaujas laukuma jūrā noteikšanu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2011-VSS-547, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas režīmu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.4.  2011-VSS-520, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra veidošanas, papildināšanas, uzturēšanas un pieejamības kārtība"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.5.  2011-VSS-521, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.6.  VSS-545
 
Plāna projekts "Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam" īstenošanai 2011. – 2013.gadam"   Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu