Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 5.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 30.decembrī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 5.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-5, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustāmo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2012-VSS-1, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1182 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.3.  2012-VSS-2, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija       
1.4.  2012-VSS-3, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta instrukcijā Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi""  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-4, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Cerības" Tārgales pagastā, Ventspils novadā, nodošanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-7, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  VSS-8
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2012-VSS-6, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 46, Ainažos, Salacgrīvas novadā ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" pamatkapitālā"  Veselības ministrija       
1.9.  2012-VSS-9, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1586 "Noteikumi par Vides pārraudzības valsts biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.10.  2012-VSS-10, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrētā valsts informācijas sistēmā ietilpstošo valsts informācijas sistēmu aizsardzības prasības"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.11.  2012-VSS-11, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Zvejniecības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.12.  2012-VSS-12, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.13.  2012-VSS-13, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu""  Zemkopības ministrija       
1.14.  2012-VSS-15, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""   Pārresoru koordinācijas centrs       
1.15.  2012-VSS-16, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""   Pārresoru koordinācijas centrs       
1.16.  2012-VSS-17, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums""  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-546, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.2.  VSS-628
 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" finanšu līguma Nr. LE9704.02.03/001/MAIN finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-644
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-440
TA-3307 
Rīkojuma projekts "Par ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta "Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai" sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"  Kultūras ministrija  A.Magone (Kultūras ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu