Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 12.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 12.aprīļī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 12.aprīļī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-387, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-401, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par bruņojuma nodošanu Zviedrijas Bruņotajiem spēkiem"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2012-VSS-396, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā 33.saraksts"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-397, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu 22.saraksts"   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-398, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1219 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2012-VSS-399, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par situāciju biodegvielas ražošanas nozarē"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2012-VSS-400, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2012-VSS-389, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Laidzes ielā 9, Talsos, Talsu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2012-VSS-390, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.760 "Iekšējā audita struktūrvienību darba salīdzinošo pārbaužu veikšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.10.  2012-VSS-388, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu atbalstu pie pensijas par izaudzinātajiem bērniem"  Labklājības ministrija       
1.11.  2012-VSS-392, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2012-VSS-393, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2012-VSS-394, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2013.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.14.  2012-VSS-391, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""  Veselības ministrija       
1.15.  2012-VSS-395, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Nagļi" valsts akciju turētāju"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-755
TA-824 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  VSS-1064
 
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas dibināšanu"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  VSS-1065
 
Rīkojuma projekts "Par Jūras spēku mācību centra dibināšanu"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.4.  2012-VSS-591, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi 2000.gada 18.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.5.  2012-VSS-618, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā īsteno nodokļu atbalsta pasākumu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.6.  2012-VSS-346, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par problēmām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas ieviešanā    I.Āboliņa (Finanšu ministrija)  Z.Zariņa A.Krūmiņa D.Gaile   
Skatīt protokolu