Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 17.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 11.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 17.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1877, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.janvāra rīkojumā Nr.1 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2013-VSS-1878, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.augusta rīkojumā Nr.387 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-1879, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 7.novembra rīkojumā Nr.692 Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-1880, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-1881, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1882, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-1883
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2013-VSS-1884, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju Juglas ielā 2/4, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2013-VSS-1885, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2013-VSS-1862, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""   Finanšu ministrija       
1.11.  2013-VSS-1863, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam""  Finanšu ministrija       
1.12.  2013-VSS-1864, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.27 "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam""  Finanšu ministrija       
1.13.  2013-VSS-1865, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par privātajiem pensiju fondiem''"  Finanšu ministrija       
1.14.  2013-VSS-1866, Likumprojekts  Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums"  Finanšu ministrija       
1.15.  2013-VSS-1867, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.16.  2013-VSS-1868, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""  Finanšu ministrija       
1.17.  2013-VSS-1869, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2013-VSS-1870, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izdara kontrolšāvienus ar vītņstobra šaujamieročiem"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2013-VSS-1853, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.20.  2013-VSS-1856, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Labklājības ministrija       
1.21.  2013-VSS-1857, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru"  Labklājības ministrija       
1.22.  VSS-1858
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2013-VSS-1871, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojumā Nr.580 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2013-VSS-1872, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2013-VSS-1855, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30. maija noteikumos Nr.446 "Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2013-VSS-1854, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija       
1.27.  2013-VSS-1859, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības dzelzs un tērauda ražošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2013-VSS-1860, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Eurika""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2013-VSS-1861, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2013-VSS-1873, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.274 "Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""   Zemkopības ministrija       
1.31.  2013-VSS-1874, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.568 "Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.32.  VSS-1875
 
Rīkojuma projekts "Par papildinājuma moduļa nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  2013-VSS-1876, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-199, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 13.12.2013) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-1589
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.151 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-310
 
Koncepcijas projekts "Valsts un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstības koncepcija"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-302
 
Informatīvo ziņojums "Par Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1531
TA-2853 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.424 "Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām""  Aizsardzības ministrija  J.Garisons (Aizsardzības ministrija)  D.Aleksandrova I.Ekmane  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-579
TA-2850 
Noteikumu projekts "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"  Finanšu ministrija  D.Pelēkā (Finanšu ministrija)   H.Bušs D.Aleksandrova   Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu