Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 24.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 18.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 24.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1908, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.908 "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.895 "Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs"" atcelšanu"  Ārlietu ministrija       
1.2.  VSS-1909
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr. 895 "Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs""  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2013-VSS-1890, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-1891
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2013-VSS-1886, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.6.  2013-VSS-1892, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstā "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2013-VSS-1906, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2013-VSS-1887, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.46 "Izdienas pensijas saņēmēja apliecības izsniegšanas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.9.  2013-VSS-1888, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija       
1.10.  VSS-1896
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2013-VSS-1897, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.12.  VSS-1907
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.185 "Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2013-VSS-1895, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas plāns"  Tieslietu ministrija       
1.14.  2013-VSS-1898, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.15.  2013-VSS-1899, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.16.  VSS-1900
 
Informatīvais ziņojums par normatīvo regulējumu un praksi ieslodzīto personu iesniegumu izskatīšanas kārtībai Veselības inspekcijā gadījumos, kas saistīti ar ieslodzīto personu nopietnu un akūtu saslimšanu  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2013-VSS-1901, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.246 "Par Zāļu valsts aģentūras 2013.gada budžeta apstiprināšanu""  Veselības ministrija       
1.18.  2013-VSS-1902, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.138 "Valsts asinsdonoru centra nolikums""  Veselības ministrija       
1.19.  2013-VSS-1893, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2013-VSS-1894, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2013-VSS-1903, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2013-VSS-1904, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2013-VSS-1905, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Papildvienošanos, kas papildina 2011.gada 16.septembrī Rīgā noslēgto "Memorandu par daudzgadu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs""  Valsts kanceleja       
1.24.  2013-VSS-1889, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību"  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-331
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-350
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-493
TA-2922 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām""  Tieslietu ministrija  I.Spure (Tieslietu ministrija)  L.Liepiņa M.Plaksnis  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu