Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 6.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 31.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 6.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-104, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.2.  2014-VSS-112, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izziņas no Sodu reģistra noformēšanas prasībām un valsts nodevu par izziņas sagatavošanu no Sodu reģistra"  Iekšlietu ministrija       
1.3.  2014-VSS-113, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Noliktavas iela 10B, Saulkrasti, Saulkrastu novads"  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2014-VSS-105, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2014-VSS-106, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Satversmi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  VSS-107
 
Informatīvais ziņojums "Par mediju politikas struktūrvienības izveidi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2014-VSS-115, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Ķekavas novadā, nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2014-VSS-116, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža rekonstrukcijas projektu īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.9.  VSS-117
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" darbības uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2014-VSS-118, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vispārējās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2014-VSS-119, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2014-VSS-120, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo drošības un servisa pakalpojumu līmeni kravas transportlīdzekļu novietošanai paredzētajos stāvlaukumos"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2014-VSS-114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 73 "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai politisko partiju reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2014-VSS-108, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Bibliotēku likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2014-VSS-109, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2014.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2014-VSS-110, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2014-VSS-111, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2014-VSS-121, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts zinātniskās izpētes mežu pārvaldītāju un apsaimniekotāju"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1197
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kompensējami zaudējumi no personu īpašuma pārņemšanas valsts un pašvaldību institūciju turējumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1235
 
Informatīvais ziņojums "Par Direktīvas 2009/73/EK ieviešanas pirmo posmu"   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2014-VSS-1011, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.07.2014) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ozolu katlu māja", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.4.  2014-VSS-1225, Pamatnostādņu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 14.03.2014) Pamatnostādņu projekts "Vides politikas pamatnostādnes 2013.–2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.5.  VSS-1228
 
Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabalu nodošanu Dabas aizsardzības pārvaldei bezatlīdzības lietošanā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1706
TA-157 
Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  M.Kukjāne (Iekšlietu ministrija)  J.Melderis G.Krasovskis A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     
4.2.    Dažādi jautājumi         
Skatīt protokolu