Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 3.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 28.martā 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 3.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-309, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Latvijas Automobiļu federācija""   Ārlietu ministrija       
1.2.  2014-VSS-312, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par augsta līmeņa starpinstitucionālās darba grupas ES Vienotā tirgus jautājumos izveidi"   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-313, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-291, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.5.  2014-VSS-292, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-293, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 7.janvāra rīkojumā Nr.8 "Par zemesgabalu pārdošanu""   Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-294, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mazā Ezerkrasta ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-295, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-308, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par sadarbību civilo ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2014-VSS-300, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2014-VSS-301, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1523 "Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  VSS-298
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-299
 
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu dalību viesu valstu statusā Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2014-VSS-296, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija       
1.15.  2014-VSS-297, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""  Labklājības ministrija       
1.16.  2014-VSS-303, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-304, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka-Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2014-VSS-305, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2014-VSS-306, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētāja atzīšanas un uzraudzības kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2014-VSS-302, MK noteikumu projekts  noteikumu projekts "Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2014-VSS-307, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2014-VSS-310, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2014-VSS-311, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1740
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2014) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  VSS-1741
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2014) Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-609
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu