Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 22.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 22.maijā valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 16.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 22.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-461, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Striķu ielā 36, Saldū, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-462, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-466, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-467, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-468, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-444, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2015.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"   Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-445, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-448, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pētniecības un attīstības darbību uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai"  Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-463, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Konvencijā, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus, noteikto saistību izpildi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2014-VSS-464, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Vienošanos par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2014-VSS-465, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras līguma par sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem darbības pagarināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2014-VSS-455, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2014-VSS-456, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekusamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P78 Pļaviņas-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2014-VSS-457, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"   Satiksmes ministrija       
1.15.  2014-VSS-447, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, atsavināšanu izsolē un jauna tieslietu nozares iestāžu administratīvā centra celtniecību Jēkabpilī"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2014-VSS-446, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"  Veselības ministrija       
1.17.  2014-VSS-449, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.646 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2014-VSS-450, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2014-VSS-451, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2014-VSS-452, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2014-VSS-453, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas sabiedrības padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2014-VSS-454, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada administratīvajā teritorijā esošā Dūņezera ezera un zemes zem tā nodošanu Limbažu novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2014-VSS-458, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.169 "Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2014-VSS-459, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2014-VSS-460, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1993
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.192 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  VSS-1985
 
Informatīvais ziņojums "Par zemesgrāmatu ierakstu dzēšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  2014-VSS-2010, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.10.2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.4.  VSS-1875
 
Rīkojuma projekts "Par papildinājuma moduļa nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
Skatīt protokolu