Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 19.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 13.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 19.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-153, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2015-VSS-154, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Ārlietu ministrija       
1.3.  VSS-155
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos 2008. gada 25. marta noteikumos Nr.217 "Kārtība, kādā zvērinātam tiesu izpildītājam tiek segti izpildu darbības veikšanai nepieciešamie izdevumi un izmaksāta amata atlīdzība, ja izpildāms atbildīgās iestādes lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi""  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2015-VSS-162, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2015-VSS-165, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Protokolu par grozījumiem 2010.gada 23.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"  Ārlietu ministrija       
1.6.  2015-VSS-150, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Valtera prospektā 54, Jūrmalā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-151, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 17.janvāra rīkojuma Nr.33 "Par valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 un Vēsmas ielā 11, nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  VSS-152
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2015-VSS-163, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2015-VSS-145, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ģimnāzijas ielā 12, Daugavpilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2015-VSS-166, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi""  Finanšu ministrija       
1.12.  2015-VSS-156, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2015-VSS-157, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2015-VSS-167, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2015-VSS-168, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2015-VSS-169, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Alsviķu arodskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2015-VSS-170, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2015-VSS-171, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Saulaines Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2015-VSS-147, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālo drošību""  Labklājības ministrija       
1.20.  2015-VSS-148, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija       
1.21.  2015-VSS-164, MK sēdes protokollēmuma projekts  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr. 5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2015-VSS-146, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr. 820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija       
1.23.  2015-VSS-149, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2015-VSS-158, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības medum"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2015-VSS-159, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2015-VSS-160, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2015-VSS-161, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-708, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.03.2015.) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-14 "Būvprojekta saturs un noformēšana""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrijai      
2.2.  2015-VSS-1793, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2015.) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  2015-VSS-741, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 14.03.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.4.  VSS-807
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 28.08.2015.) Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsoļu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Biomasas izmantošana siltumenerģijas ražošanā" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-641
TA-216 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo ēku (būvju) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  M.Auders D.Ivanova A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu