Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 16.aprīļa darba kārtība (informējam, ka š.g. 16.aprīlī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 10.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 16.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-342, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus un speciālos līdzekļus""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-343, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu, tajā skaitā valsts informācijas sistēmu, atbilstību minimālajām drošības prasībām"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2015-VSS-334, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 27.februāra rīkojumā Nr.66 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-337, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas Komunālā ielā 108, Kalkūnos, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, neprivatizētās daļas – dzīvokļa Nr.7 nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-338, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2014.gadā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-315, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jaunmoku ielā 20, Rīgā, 1/3 domājamās daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2015-VSS-316, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-317, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.9.  2015-VSS-322, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2015-VSS-323, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija ceļu satiksmes negadījumā iesaistītam transportlīdzeklim anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2015-VSS-324, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2015-VSS-339, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2015-VSS-335, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2015-VSS-336, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2015-VSS-318, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.16.  2015-VSS-320, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Tautas nams A" pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2015-VSS-321, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2015-VSS-340, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Dispečeri" Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona 32,3.km"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2015-VSS-344, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Paziņošanas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2015-VSS-345, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2015-VSS-346, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2015-VSS-347, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2015-VSS-348, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2015-VSS-349, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2015-VSS-350, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2015-VSS-351, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Tieslietu ministrija       
1.27.  2015-VSS-352, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2015-VSS-353, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas cietumu un korekcijas dienestu organizācijā (EuroPris)"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2015-VSS-355, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Tieslietu ministrija       
1.30.  2015-VSS-330, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija       
1.31.  2015-VSS-331, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija       
1.32.  VSS-332
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.807 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  2015-VSS-333, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2015-VSS-325, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.649 "Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2015-VSS-326, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.36.  2015-VSS-327, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību un to marķējumam"  Zemkopības ministrija       
1.37.  2015-VSS-328, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 33, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.38.  2015-VSS-329, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.39.  2015-VSS-341, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par "Koncepcijā par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās" ietvertā risinājuma 3.variantā minēto uzdevumu īstenošanas gaitu"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.40.  2015-VSS-319, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-640, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2013) Informatīvais ziņojums "Par biodegvielas izmantošanas veicināšanas pasākumiem"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-1136
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1150
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1151
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-872
 
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2015-VSS-1793, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2015.) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.7.  2015-VSS-908, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2015.) Informatīvais ziņojums "Par Pasaules bankas pētījuma rezultātiem un priekšlikumiem jauna augstākās izglītības un augstskolu zinātniskās darbības finansēšanas modeļa ieviešanai un turpmāko nepieciešamo rīcību"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.8.  2015-VSS-912, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu projektu īstenošanai pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomā EUREKA programmas ietvaros"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.9.  2015-VSS-626, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2015.) Likumprojekts "Nemateriālā kultūras mantojuma likums"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.10.  2015-VSS-885, Plāna projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2015.) Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2014. – 2018.gadam"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.11.  VSS-901
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
Skatīt protokolu