Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 30.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 24.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 30.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-471
 
Rīkojuma projekts "Par transportlīdzekļu atsavināšanu sabiedriskā labuma organizācijām"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2015-VSS-472, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2015-VSS-459, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-460, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 25.marta rīkojumā Nr.143 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-461
 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2015-VSS-462, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-463
 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Ārējo tirgu apgūšana-ārējais mārketings" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2015-VSS-492, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-477
 
Informatīvais ziņojums "Par iespēju precizēt Sabiedriskā labuma organizāciju likumā sabiedriskā labuma organizāciju definīciju un darbības jēdzienu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2015-VSS-478, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2015-VSS-479, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.12.  2015-VSS-487, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Finanšu ministrija       
1.13.  2015-VSS-468, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija veido valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijas un ložu un čaulu kontrolkolekciju"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2015-VSS-469, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2015-VSS-470, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2015-VSS-453, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2015-VSS-454, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2015-VSS-455, MK noteikumu projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra rīkojumā Nr.31 "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku un vietām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2015-VSS-456, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Augstskolas RISEBA Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2015-VSS-457, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr. 270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.21.  2015-VSS-458, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr. 50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.22.  2015-VSS-464, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.23.  VSS-465
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi”"  Satiksmes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.24.  2015-VSS-481, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2015-VSS-482, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2015-VSS-483, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2015-VSS-484, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas lieto speciālos līdzekļus"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2015-VSS-485, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2015-VSS-486, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.30.  2015-VSS-493, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts zemes dienesta dalību Starptautiskajā Mērnieku Federācijā"  Tieslietu ministrija       
1.31.  2015-VSS-466, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2015-VSS-467, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pirmtiesību izmantošanu uz bezmantinieku mantu – nekustamo īpašumu kadastra Nr.01009181810, Augļu ielā 1-6, Rīgā un tā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2015-VSS-490, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola Dohas grozījumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2015-VSS-491, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2015-VSS-473, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija       
1.36.  2015-VSS-474, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.635 "Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2015-VSS-475, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un tās papildu marķējumam"  Zemkopības ministrija       
1.38.  2015-VSS-476, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Īpašās prasības diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam, reģistrācijas, aprites un valsts nodevas samaksas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.39.  2015-VSS-488, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un tās papildu marķējumam"  Zemkopības ministrija       
1.40.  2015-VSS-489, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-640, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2015.) Informatīvais ziņojums "Par biodegvielas izmantošanas veicināšanas pasākumiem"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-964, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.06.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  TA-647  Informatīvais ziņojums "Par personas datu izmantošanas praksi tiesību aktos"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Dažādi jautājumi
4.1.    Dažādi    E.Papule (Izglītības un zinātnes ministrija)     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-760
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu