Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 4.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 29.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 4.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-614, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.218 "Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2015-VSS-616, MK noteikumu projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" peļņas daļu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-617, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-618, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-619, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-620, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-621, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2015-VSS-622, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-15 "Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2015-VSS-623, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 243 -15 "Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2015-VSS-625, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2015-VSS-601, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""  Finanšu ministrija       
1.12.  VSS-602
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām"  Finanšu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.13.  VSS-606
 
Likumprojekts "Pasažieru datu apstrādes likums"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2015-VSS-613, MK instrukcijas projekts  Instrukciju projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija instrukcijā Nr.5 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sadarbojas valsts robežas drošības jautājumos""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2015-VSS-615, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2015-VSS-607, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2015-VSS-608, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1.pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos un nacionālo izglītības pētījumu veikšana" 1.kārtas "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2015-VSS-624, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2015-VSS-626, MK rīkojuma projekts  Plāna projekts "Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2015-VSS-604, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2015-VSS-605, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2015-VSS-603, Likumprojekts  Likumprojekts "Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2015-VSS-611, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2015-VSS-609, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2015-VSS-610, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides darbību un visaptverošu ieviešanu valsts pārvaldē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2015-VSS-612, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-890, Koncepcijas projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2015.) Koncepcijas projekts "Koncepcija par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" darbības uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Informatīvais ziņojums "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs laikposmam no 2015.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim"    S.Ozola (Finanšu ministrija)  A.Krieva S.Sergejeva I.Ošiņa S.Cakuls A.Eberhards L.Austrupe   

Izskatīts VSS

3.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

V. Dažādi jautājumi
4.1.    Par Igaunijas Valsts sekretāru vizīti    E.Dreimane     
Skatīt protokolu