Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 18.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 12.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 18.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-661, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2015-VSS-677, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-678, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-15 "Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-658, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2015-VSS-663, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2015-VSS-664, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.554 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2015-VSS-662, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Vidzemes Augstskolas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2015-VSS-659, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Nometņu ielā 24, Jūrmalā, pārdošanu"  Labklājības ministrija       
1.9.  2015-VSS-660, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē"  Labklājības ministrija       
1.10.  2015-VSS-669, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2015-VSS-670, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra noteikumos Nr.619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2015-VSS-671, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2015-VSS-672, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1024 "Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2015-VSS-673, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1032 "Navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2015-VSS-668, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1415 "Datu valsts inspekcijas nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2015-VSS-674, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.154 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2015-VSS-675, Likumprojekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2015-VSS-676, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2015-VSS-665, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības pārtikā lietojamam sālim un tā marķējumam un jodētā sāls izplatīšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2015-VSS-666, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2015-VSS-667, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-1035, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-1138, Pamatnostādņu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.09.2015.) Pamatnostādņu projekts "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-535
 
Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-162
TA-1129 
(saņemt Ārlietu ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Ārlietu ministrija  S.Pēkale (Ārlietu ministrija)   O.Beinaroviča S.Apsīte  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-857
TA-1130 
(saņemt Ārlietu ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Likumprojekts "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums"  Ārlietu ministrija  S.Pēkale (Ārlietu ministrija)  O.Beinaroviča S.Apsīte  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.3.  VSS-859
TA-1131 
(saņemt Ārlietu ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Ārlietu ministrija  S.Pēkale (Ārlietu ministrija)  O.Beinaroviča S.Apsīte  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.4.  VSS-228
TA-1161 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.443 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  Ekonomikas ministrija  M.Auders (Ekonomikas ministrija)  I.Rubene J.Cebulis A.Leitāne-Šķēle D.Buse  Izskatīts VSS 
V. Dažādi jautājumi
4.1.    Dažādi    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-1059
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
Skatīt protokolu