Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 10.septembra darba kārtība (informējam, ka š.g. 10.septembrī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Rīgā 2015.gada 4.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 10.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-930, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-931, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-932
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2015-VSS-933, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2015-VSS-936, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-937, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-938, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Kantora ielā 1, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2015-VSS-926, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""   Finanšu ministrija       
1.9.  2015-VSS-927, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija       
1.10.  2015-VSS-929, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normāla darba laika ietvaros, kā arī minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"  Labklājības ministrija       
1.11.  2015-VSS-939, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma – inženierbūves "Pievedceļš Saukas skolai V827" Viesītes novadā, nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2015-VSS-940, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Ģertrūdes ielā 32, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2015-VSS-941, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "P40 nobrauktuve" Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2015-VSS-934, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2016.gadā"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2015-VSS-928, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai"  Veselības ministrija       
1.16.  2015-VSS-935, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Komisijas līdzfinansētās Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanai"  Zemkopības ministrija       
1.17.  2015-VSS-942, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu"   Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-1035, MK noteikumu projekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 22.10.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-109
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Kundziņsalas 6.šķērslīnijā 1, Rīgā un Kundziņsalas 3.līnijā 25, Rīgā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-112
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1238 "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  2015-VSS-164, MK sēdes protokollēmuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.11.2015.) Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr. 5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
Skatīt protokolu