Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 22.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2015.gada 16.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 22.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu
0.1.  VSS-151
TA-729 
Par Valsts sekretāru 2015.gada 15.oktobra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.40 32.§) "Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 17.janvāra rīkojuma Nr.33 "Par valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 un Vēsmas ielā 11, nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā""  Ekonomikas ministrija  I.Bērziņa (Finanšu ministrija)  K.Lore  Izskatīts VSS 
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-1054, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-1055, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.947 "Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2015-VSS-1056, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  VSS-1057
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus un speciālos līdzekļus""  Aizsardzības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.5.  2015-VSS-1068, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-1069, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa Nr.11 Kastrānes ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-1070, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Statistikas izstrādes, datu iegūšanas, apstrādes, analīzes un izplatīšanas pakalpojumu nodrošināšanas izmaksu apmēra noteikšanas kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2015-VSS-1071, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par nacionālo metroloģijas institūciju""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2015-VSS-1072, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumos Nr.180 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2015-VSS-1073, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""   Ekonomikas ministrija       
1.11.  2015-VSS-1074, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem"  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2015-VSS-1040, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.13.  2015-VSS-1041, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.14.  2015-VSS-1045, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2015-VSS-1058, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  VSS-1059
 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.17.  2015-VSS-1060, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Amatniecības vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  VSS-1076
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību ERASMUS+ programmas finansētā projekta "Andragoģija: tālmācības sistēma bibliotekāriem" aktivitātēs"  Kultūras ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.19.  2015-VSS-1042, Konceptuāls ziņojums  Konceptuālais ziņojums "Priekšlikumi izmaiņām minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas procesā"  Labklājības ministrija       
1.20.  2015-VSS-1043, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.21.  2015-VSS-1044, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru""  Labklājības ministrija       
1.22.  2015-VSS-1066, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2015-VSS-1067, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2015-VSS-1077, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2015-VSS-1075, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2015-VSS-1046, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2015-VSS-1047, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2015-VSS-1048, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2015-VSS-1049, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu poligona slēgšanas un rekultivācijas un slēgta atkritumu poligona monitoringa un uzturēšanas izmaksu noteikšanu, iemaksu aprēķināšanu un ieskaitīto līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas uzraudzību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2015-VSS-1050, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2015-VSS-1051, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām prasībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2015-VSS-1052, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.471"Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2015-VSS-1053, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.372 "Par nedzīvojamās telpas K.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2015-VSS-1061, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1145 "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2015-VSS-1062, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes valdījumā esoša valsts nekustamā īpašuma Dobeles ielā 41A, Jelgavā nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija       
1.36.  2015-VSS-1063, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.37.  2015-VSS-1064, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.38.  2015-VSS-1065, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-662
 
(2014) Rīcības plāna projekts "Par sadarbību ar Latvijas diasporu 2015.-2017.gadam"   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2015-VSS-290, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.11.2015.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā notiek aviācijas nelaimes gadījumā cietušo civilās aviācijas gaisa kuģu un cilvēku meklēšanas un glābšanas darbi, civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku likvidēšana un institūciju sadarbība"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.3.  2015-VSS-289, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.4.  2015-VSS-392, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.11.2015.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par augstākā līmeņa vadītāju attīstības pasākumiem    E.Upīte (Valsts kanceleja)     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu