Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 11.februāra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 11.februārī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2016.gada 5.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 11.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-120, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Karatiesu likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-121, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-122, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra rīkojumā Nr.542 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"  Finanšu ministrija       
1.5.  2016-VSS-128, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko dokumentu arhīvu"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2016-VSS-115, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2016-VSS-116, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stāmerienas ielā, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2016-VSS-117, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Palasta ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2016-VSS-118, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2016-VSS-119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2016-VSS-127, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2016-VSS-124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu""  Tieslietu ministrija       
1.13.  2016-VSS-125, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2016-VSS-123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2016-VSS-126, MK ieteikumu projekts  Ieteikumu projekts "Valsts pārvaldes nodarbinātā ētikas kodekss"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-909, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 07.04.2016.) Noteikumu projekts "Noteikumi par primārās enerģijas ietaupījuma aprēķināšanas metodiku koģenerācijas stacijām"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2016-VSS-768, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 16.04.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā (AFIS) iekļaujamās informācijas apjomu un izmantošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  2016-VSS-607, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 08.04.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.4.  2016-VSS-1012, MK noteikumu projekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2016.) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas un izziņas mākslas un antikvāro priekšmetu (kultūras priekšmetu) izvešanai sagatavošanu un izsniegšanu"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.5.  VSS-1013
 
(2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.6.  2016-VSS-756, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  2016-VSS-757, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.8.  2016-VSS-758, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.9.  2016-VSS-759, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.10.  2016-VSS-760, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2016.) Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.11.  2016-VSS-761, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2016.) Likumprojekts "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.12.  2016-VSS-762, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2016.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.13.  2016-VSS-763, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2016.) Likumprojekts "Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.14.  VSS-766
 
(2015) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu