Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 24.marta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 24.martā Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
 

Valsts kancelejas direktora vietā –
Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 
I.Gailīte


Rīgā 2016.gada 18.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 24.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-263, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-249, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-230, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2016-VSS-231, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.5.  2016-VSS-232, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-233, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem""  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-234, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas Prokuratūras valdījumā esošo būvju nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2016-VSS-235, MK ieteikumu projekts  Ieteikumu projekts "Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju telpām"  Finanšu ministrija       
1.9.  2016-VSS-236, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2016-VSS-241, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2016-VSS-248, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pirkšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2016-VSS-242, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta-publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.13.  2016-VSS-243, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2016-VSS-244, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""   Satiksmes ministrija       
1.15.  2016-VSS-245, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.712 "Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu-publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu-atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2016-VSS-246, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2016-VSS-247, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2016-VSS-250, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās iestādes, kura nodrošina adrešu piešķiršanu telpu grupām, maiņas nepieciešamību"  Tieslietu ministrija       
1.19.  VSS-251
 
Likumprojekts "Personvārda un tautības ieraksta maiņas likums"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2016-VSS-252, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2016-VSS-253, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vecumnieku novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2016-VSS-254, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rundāles novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2016-VSS-255, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2016-VSS-256, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Mazozolu pagastā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2016-VSS-257, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Lauberes pagastā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2016-VSS-258, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ķekavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2016-VSS-259, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2016-VSS-260, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.157 "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.29.  2016-VSS-261, Likumprojekts  Likumprojekts "Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2016-VSS-240, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija       
1.31.  2016-VSS-237, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.200 "Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2016-VSS-238, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts vides dienests pieņem lēmumu par atļauju ievest atkritumus reģenerācijai un lēmumu par atkritumu ievešanas aizliegumu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2016-VSS-239, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2016-VSS-262, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu uztura bagātinātāju uzraudzības un kontroles, kā arī sabiedrības izglītošanas jomā"  Zemkopības ministrija       
1.35.  2016-VSS-228, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""  Valsts kanceleja       
1.36.  2016-VSS-229, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-990, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.06.2016.) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2016-VSS-222, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.05.2016.) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  2016-VSS-916, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 05.09.2016.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
Skatīt protokolu